Tổng kết thi đua nề nếp HK I

Thứ năm - 02/02/2012 20:13 2452 lượt xem

Tổng kết thi đua nề nếp HK I

Xếp hạng khối sáng: Nhất: 11C3, Nhì: 12A14, Ba: 12A6. Xếp hạng khối chiều: Nhất: 10B3, Nhì: 10B2, Ba: 10B1
TỔNG KẾT THI ĐUA NỀ NẾP KHỐI SÁNG HKI 2011-2012(Tính đến 12/01/2012)
Lớp GVCN Tính đến tuần 12 Tuần 14 Tuần 15 Tuần 16 Tuần 17 Tuần 20 Tổng
điểm
trừ
Xếp
 hạng
Tổng điểm trừ Xếp hạng Tổng điểm trừ Xếp hạng Tổng điểm trừ Xếp hạng Tổng điểm trừ Xếp hạng Tổng điểm trừ Xếp hạng
A1 T.Hiển -85 -26 21 0 II -16 18 -3 7 -10 11 -140 11
A10 T.Khanh -121 -13 11 -21 17 -9 13 -4 9 -31 21 -199 19
A11 T.Trung-L -114 -14 12 -14 13 -19 20 -17 18 -13 14 -191 18
A12 C.Thi -106 -20 15 -15 14 -2 III -11 15 -7 7 -161 16
A13 C.Thục -130 -5 6 -22 18 -43 22 -4 9 -67 22 -271 22
A14 C.Bảy -56 -3 5 -4 4 -9 13 -3 7 -9 10 -84 II
A15 T.Thuận -103 -13 11 -12 11 -7 11 -1 4 -14 16 -150 14
A2 T. Sơn-T -121 -38 22 -6 7 -6 9 -45 22 -11 12 -227 20
A3 C.Lợi -60 -6 7 -4 4 -6 9 -32 21 -21 19 -129 8
A4 C.Thái -44 -9 8 -32 21 -4 6 -1 III -4 6 -94 4
A5 C.Mỹ Lâm -73 -18 14 -8 8 0 II -12 17 0 I -111 6
A6 C.Trinh -72 -2 4 0 I -3 4 -1 4 -7 7 -85 III
A7 C.Chung -84 -18 14 -25 20 -3 4 -17 18 -1 III -148 13
A8 C.Hà -99 -16 13 -8 8 -15 17 -21 20 -8 8 -167 17
A9 C.Điệp -124 -10 9 -51 22 -8 12 -11 15 -24 20 -228 21
C1 C. Bình -77 -14 12 -4 4 0 I -9 13 -8 8 -112 7
C2 T.Khoa -68 -9 8 -18 15 -5 8 0 II -2 4 -102 5
C3 C.Thu Hằng -49 -1 II -2 III -4 6 -4 9 -3 5 -63 I
C4 C.Dự -68 -23 20 -19 16 -14 16 -5 12 -6 6 -135 10
C5 C.Hồng-S -107 0 I -9 10 -15 17 0 I -1 II -132 9
C6 T.Tiên -104 -11 10 -12 11 -20 21 -2 6 -11 12 -160 15
C7 C.PLoan -98 -1 III -12 11 -9 13 -9 13 -13 14 -142 12
TỔNG KẾT THI ĐUA NỀ NẾP KHỐI CHIỀU HKI 2011-2012(Tính đến 12/01/2012)
Lớp GVCN Tính đến tuần 12 Tuần 14 Tuần 15 Tuần 16 Tuần 17 Tuần 20 Tổng
điểm
trừ
Xếp
 hạng
Tổng điểm trừ Xếp hạng Tổng điểm trừ Xếp hạng Tổng điểm trừ Xếp hạng Tổng điểm trừ Xếp hạng Tổng điểm trừ Xếp hạng
 C8 T.Huy-Lí -58 -2 III -17 14 -3 4 -6 4 -7 6 -93 6
B1 T.Long-T -10 -2 II -23 20 -8 9 -3 III -2 II -48 III
B10 T.Quang-T -47 -2 4 -2 4 -8 9 -11 9 -6 5 -76 4
B11 C.Hương-Đ -84 -8 7 -12 12 -3 4 -16 14 -13 10 -136 8
B12 C.Nhung-V -80 -3 5 -9 9 -5 6 -19 20 -26 22 -142 11
B13 C.Thúy-V -54 -11 10 -1 II -14 11 -1 II -10 7 -91 5
B14 T.Năm-T -199 -2 4 -8 8 -29 22 -12 10 -11 8 -261 20
B2 C.Huyền-Si 7 -3 5 -20 16 0 II -13 11 0 I -29 II
B3 C.Tương - H -3 0 I -2 III 0 I 0 I -16 13 -21 I
B4 C.Hương-CD -106 -9 8 -12 12 -8 9 -12 10 -14 11 -161 13
B5 C.Yến - KT -56 -16 12 0 I -3 4 -9 7 -12 9 -96 7
B6 T.Nhật-Đ -134 -10 9 -10 10 -23 21 -15 13 -15 12 -207 19
B7 C.Thủy -S -98 -7 6 -5 6 -6 7 -10 8 -13 10 -139 10
B8 C.NHằng - L -134 -15 11 -7 7 -1 III -24 22 -6 5 -187 17
B9 C.Thủy-V -138 -17 13 -4 5 -7 8 -6 4 -2 III -174 15
C10 C.Huyền-H -189 -19 15 -15 13 -10 10 -13 11 -25 21 -271 21
C11 C. Hường -S -108 -26 19 -28 21 -15 20 -8 6 -3 4 -188 18
C12 C.Mỹ-CD -71 -21 18 -19 15 -8 9 -14 12 -3 4 -136 8
C13 T.PCường -110 -16 12 -11 11 -6 7 -7 5 -3 4 -153 12
C14 C.TLoan-AV -95 -18 14 -17 14 -4 5 -6 4 -21 20 -161 13
C15 C.Trang-T -119 -26 20 -9 9 -3 4 -12 10 -15 12 -184 16
C9 C.Yến-V -184 -20 16 -33 22 -14 11 -21 21 -19 14 -291 22
 
 Từ khóa: n/a
Xêp hạng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây