Thông báo về việc Nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2019

Chủ nhật - 07/04/2019 08:36 1253 lượt xem

Thông báo về việc Nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2019

THÔNG BÁO
Nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2019

     Nay, Ban giám hiệu trường THPT Xuân Lộc thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2019 như sau:
1. Hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia
a) Hồ sơ, điều kiện dự thi THPT quốc gia
- 02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau; Học bạ THPT; Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thí sinh phải có bản sao sổ đăng ký hộ khẩu thường trú; 02 ảnh cỡ 4x6 cm, số điện thoại liên lạc của thí sinh.
- Đối với thí sinh tự do, ngoài các hồ sơ theo quy định trên còn có: Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 12 Quy chế thi; Bằng tốt nghiệp THCS (bản sao được chứng thực từ bản chính, bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu); Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận.
- Đăng ký và xác nhận điểm bảo lưu để xét công nhận tốt nghiệp: Thí sinh được bảo lưu điểm thi của bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, KHTN, KHXH và bảo lưu điểm thi của từng môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019 nếu bài thi, môn thi đạt từ 5,0 điểm (theo thang điểm 10) trở lên. Lưu ý: Thí sinh chỉ được bảo lưu điểm bài thi tổ hợp nếu điểm toàn bài đạt từ 5,0 điểm (theo thang điểm 10) trở lên và điểm các môn thi thành phần trong bài thi đều lớn hơn 1,0 điểm (theo thang điểm 10); khi đăng ký bảo lưu điểm bài thi tổ hợp nào, thí sinh phải ghi đủ điểm của tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó trong Phiếu đăng ký dự thi.
b) Túi phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học chính quy, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm:
- Hồ sơ gồm có:
+ Túi phiếu đăng ký dự thi bên ngoài nội dung như phiếu số 1, có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chữ ký chứng thực. Bên trong túi này có hai (02) ảnh cỡ 4x6cm bỏ vào 1 bì nhỏ; một bản photocopy 2 mặt chứng minh nhân dân trên 1 mặt giấy A4. Đối với thí sinh tự do nộp 2 phòng bì thư có dán tem.
+ Phiếu số 1: có chữ ký của thí sinh.
+ Phiếu số 2: sau khi đã kiểm tra, ký tên, đóng dấu đơn vị đăng ký dự thi photocopy thêm 1 bản. Bản chính giao lại cho thí sinh quản lý và mang theo khi đi thi, bản sao photocopy nộp về Sở GD&ĐT cùng túi.
- File ảnh của thí sinh là ảnh màu kiểu Giấy chứng minh nhân dân và được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng, có độ phân giải 400x600 pixel.
- Các giấy tờ để hưởng chế độ ưu tiên (nếu có), chứng chỉ miễn thi ngoại ngữ (nếu có).
2. Đăng ký dự thi THPT quốc gia
a) Nhà trường xét đối tượng và điều kiện dự thi, hướng dẫn lập hồ sơ dự thi theo quy định của Quy chế thi.
- Thí sinh tự do tỉnh ngoài chưa tốt nghiệp THPT nộp hồ sơ tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện, thị xã Long Khánh hoặc TP Biên Hòa.
- Thí sinh là học sinh cũ chưa tốt nghiệp THPT của trường nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Văn phòng nhà trường, khi nộp hồ sơ phải mang theo học bạ để đối chiếu.
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT có nguyện vọng dự thi để lấy kết quả điểm thi để xét tuyển ĐH, CĐSP, TCSP nộp hồ sơ tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện, thị xã Long Khánh hoặc TP Biên Hòa.
- Thí sinh dự thi đủ các môn quy định (đã đăng ký dự thi) trong kỳ thi năm 2018 nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật hủy kết quả thi thì được bảo lưu điểm thi. Thí sinh không đăng ký sử dụng điểm bảo lưu thì phải thi tất cả các bài thi đã đăng ký để xét công nhận tốt nghiệp THPT như thí sinh không có điểm bảo lưu.
- Điểm ưu tiên, khuyến khích thực hiện theo Điều 36 của Quy chế thi.
b) Thí sinh phải trực tiếp lập và nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Đối với thí sinh tự do, khi đi nộp hồ sơ điều kiện dự thi phải mang bản chính để người nhận hồ sơ đối chiếu với hồ sơ nộp. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, khi tiếp nhận phải đối chiếu ảnh trong hồ sơ và thí sinh.
- Khi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có chứng minh nhân dân. Trong trường hợp không có chứng minh nhân dân thì phần mềm quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý. Những thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH, CĐSP, TCSP thì phải đăng ký số điện thoại, email của mình khi ĐKDT.
- Sau khi nộp Phiếu ĐKDT, thí sinh sẽ được đơn vị ĐKDT cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm quản lý thi qua internet tại địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn. Tài khoản này được thí sinh dùng để đăng nhập vào phần mềm quản lý thi từ khi ĐKDT đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP. Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Thí sinh cần phải bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình.
c) Thí sinh có nguyện vọng dự thi vào các trường công an, quân đội phải lưu ý thực hiện các yêu cầu sau đây:
- Phải ghi nguyện vọng xét tuyển vào các trường này là nguyện vọng 1; không được ghi vào nguyện vọng 2, 3,...
- Thực hiện quy định về sơ tuyển tại trang thông tin điện tử của trường đó hoặc cơ quan Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh.
d) Thí sinh có nguyện vọng vào học các trường có tổ chức thi môn năng khiếu phải xem quy định về lịch thi môn năng khiếu tại trang thông tin điện tử của trường đó.
e) Lệ phí đăng ký xét tuyển nguyện vọng, tạm thu: 30000 đồng / 1 nguyện vọng.
f) Thời gian nộp hồ sơ:
- Đối với thí sinh là học sinh đang học lớp 12: Nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 15/4/2019. Trường hợp học sinh có thay đổi, điều chỉnh hồ sơ thì chậm nhất là ngày 20/4/2019. Nộp phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp ngày 10/5/2019.
- Đối với thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT, trước đây học lớp 12 trường THPT Xuân Lộc: nộp hồ từ ngày 08/4/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/4/2019 (nộp cả phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT).
3. Kiểm tra thông tin đăng ký dự thi THPT quốc gia
a) Đối với thí sinh là học sinh đang học lớp 12:

 STT Nội dung công việc Thời gian thực hiện
1
Kiểm tra bản giấy in về thông tin ĐKDT lần 1: học sinh phải ký xác nhận, đề nghị điều chỉnh sai sót (nếu có). Sáng ngày 16/4/2019
2
Học sinh nhận mã đăng nhập và đăng nhập hệ thống để kiểm tra trực tuyến thông tin ĐKDT lần 1. Ngày 16/4/2019
3
Kiểm tra thông tin ĐKDT lần 2 (bản giấy in và trực tuyến) Ngày 18/4/2019
4
Kiểm tra thông tin ĐKDT lần 3 (bản giấy in và trực tuyến) Ngày 20/4/2019
5
Kiểm tra hồ sơ và bản giấy in thông tin đăng ký xét công nhận tốt nghiệp lần 1. Sáng ngày 13/5/2019
6
Kiểm tra trực tuyến thông tin đăng ký xét công nhận tốt nghiệp lần 1. Ngày 13/5/2019
7
Kiểm tra hồ sơ và bản giấy in thông tin đăng ký xét công nhận tốt nghiệp lần 2. Sáng ngày 15/5/2019
8
Kiểm tra trực tuyến thông tin đăng ký xét công nhận tốt nghiệp lần 2. Ngày 15/5/2019
b) Đối với thí sinh tự do chưa tốt nghiệp, trước đây học lớp 12 trường THPT Xuân Lộc:
STT Nội dung công việc Thời gian thực hiện
1 Thí sinh nhận mã đăng nhập và đăng nhập hệ thống để kiểm tra trực tuyến thông tin ĐKDT lần 1. Ngày 20/4/2019
2
Kiểm tra bản giấy in về thông tin ĐKDT: thí sinh phải ký xác nhận, đề nghị điều chỉnh sai sót (nếu có).
Lưu ý: thí sinh đến Văn phòng trường THPT Xuân Lộc để kiểm tra và ký tên xác nhận.
Ngày 20/4/2019
3
Kiểm tra trực tuyến thông tin ĐKDT lần 2. Ngày 22/4/2019

Tác giả: Hồ Đức Nghỉ

Xêp hạng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây